Behandelen van kanker

Er bestaan veel verschillende soorten kanker. Daarbij is kanker een ingewikkelde ziekte waarvoor veel verschillende behandelingen bestaan. In het Bravis Oncologie Centrum bekijkt uw behandelend arts samen met een team betrokken specialisten welke behandeling het beste voor uw is. Uiteraard wordt dit met u besproken. U kunt zich op dit gesprek voorbereiden aan de hand van 3 goede vragen.

U kunt ook gebruik maken van de Gesprekshulp. De Gesprekshulp bij kanker is een gratis app voor mensen met kanker en hun naasten. Met de app kunt u gesprekken met uw arts en andere zorgverleners voorbereiden, opnemen en terugluisteren. Belangrijk hierbij is dat u voor aanvang van het gesprek aangeeft dat u het gesprek wilt opnemen.

Als u niet meer kunt genezen, is het belangrijk dat een mogelijke behandeling past in uw leven en bij uw wensen. De gesprekswijzer kan u helpen om daarin de juiste keuze te maken.

Mogelijk moet u achtereenvolgens of tegelijkertijd verschillende behandelingen ondergaan. Welke behandeling wordt aangeraden en aangeboden, is afhankelijk van onder meer de soort tumor, het stadium van uw ziekte, groeisnelheid van de tumor, uw leeftijd en uw algehele gezondheidstoestand.