Bravis Oncologie Centrum

Kanker raakt niet alleen je lijf, maar heel je leven. De ziekte beïnvloedt behalve het lichaam ook emoties en de relaties tussen mensen. Het Oncologie Centrum biedt één plek waar de ziekte kanker én het leven het uitgangspunt zijn. Wij streven naar een balans tussen de negatieve energie die kanker kost en de positieve energie die patiënten uit het leven halen.

Onze zorgpartners

  • Stichting Team Doelbewust
  • Embraze
  • Netwerk Palliatieve Zorg
  • Inloophuis De Rose-Linde
  • Inloophuis Het Getij