Ondersteuning bij 12 leefgebieden

Kanker raakt niet alleen je lijf, maar heel je leven en op allerlei gebieden.

Hieronder zijn de leefgebieden benoemd en vindt u meer informatie over de thema's die u raken en wat u zelf kunt doen om de impact zo klein mogelijk houden.