Werk & dagbesteding

Kanker zet uw wereld op zijn kop, de diagnose wordt vaak gevolgd door ingrijpende behandelingen. Het kan houvast geven door zo veel mogelijk uw normale dagelijkse ritme aan te houden. Dit betekent dat u, tenzij de arts of life-coach u anders vertelt, alle activiteiten kunt doen die u gewend bent. Dit kan zijn werken, huishoudelijk werk, sporten, een hobby of vrijwilligerswerk. Door bezig te blijven houdt u uw spierklacht en conditie op peil en het biedt daarnaast de nodige afleiding. 

Als u niet meer (of beperkt) kunt werken, krijgt u te maken met allerlei instanties en personen. Er komt veel op u af. Om u hierbij te ondersteunen zijn er diverse folders en websites om u hierover te informeren.

  • Op kanker.nl vindt u informatie die werknemers én werkgevers kunnen helpen om het proces rondom ziekte en de behandeling beter te laten verlopen.
  • De roadmap werkkracht bij kanker maakt inzichtelijk wat de behandeling doet met uw werkvermogen. 
  • Informatie over de rechten en plichten of de financiële gevolgen van het ziek zijn vindt u op de website van het UWV en de Rijksoverheid.
  • Aan de hand van de werkwijzer kunt u werk gerelateerde problemen tijdens of na de behandeling bespreken met uw life-coach.
  • De gesprekshulp kanker en werk is er voor werkgever en werknemer.
  •  Aan de hand van een aantal eenvoudige vragen uit de keuzehulp kunt u een inschatting maken of u hulp nodig heeft bij werkhervatting.
  • Het kennis centrum kanker en werk heeft een overzichtskaart ontwikkeld waardoor u een overzicht krijgt bij welke vragen u bij wie terecht kunt.

Bij problemen op het gebied van werk kunnen de life-coaches u doorverwijzen naar een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO), die eens per 6 weken op vrijdag spreekuur houdt in het Oncologie Centrum. De BACO is er voor werknemers zonder een bedrijfsarts of arbodienst, zoals uitzendkrachten, ondernemers en zzp'ers. Maar ook werknemers die wel aangesloten zijn een arbodienst/bedrijfsarts kunnen voor advies bij de BACO terecht. In dat geval is het advies informerend en ondersteunend.