Seksualiteit en intimiteit

Ieder mens ervaart zijn of haar ziekte en/of de behandeling anders. Dit maakt dat ook de invloed op de beleving van seksualiteit en intimiteit per persoon verschilt. Daarnaast speelt hierbij het type kanker en de behandeling die gevolgd moet worden een rol. Voor meer informatie kunt u kijken op Kanker & Seksualiteit. Ervaart u problemen bespreek dit met uw arts of life coach. 

Er is online informatie te vinden over seksualiteit. U kunt kijken op: www.kanker.nl , op www.sickandsex.nl , of op www.kanker.be.