Een goed afscheid

Als genezing niet meer mogelijk is wordt het duidelijk dat er een nieuwe fase aanbreekt. Deze fase gaat nog meer in het teken van inleveren staan. Vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is spreken we van palliatieve zorg. Uiteindelijk verschuift het naar het naderende einde en afscheid nemen. Dit is voor velen ook de tijd van balans opmaken. Een goed afscheid is mogelijk wanneer u wordt gezien en er echt wordt geluisterd naar uw wensen en verlangens.  Daarom vindt u hier enkele handreikingen om het levenseinde in samenspraak met uw naasten en hulpverleners  zo goed mogelijk vorm te geven. 

Waar kunt u terecht? Allereerst met uw angsten en verdriet, met uw pijnen, uw emoties. Is er nu iemand in uw leven, in uw nabijheid, die u kan bijstaan en troosten? Op de eerste plaats uw meest dierbare naasten: familie, vrienden, buren en kennissen, hulpverleners die rond u staan in deze zware tijd.  Op hen allen kunt u in deze tijd een beroep doen. Goed afscheid nemen betekent ook goede zorg in de tijd daaraan voorafgaand en dat mag u verwachten van uw hulpverleners in het Oncologie Centrum. Voor meer informatie: Ondersteunende zorg als u ongeneeslijk ziek bent - Bravis ziekenhuis

Daarnaast is dit een tijd van praktische vragen en antwoorden. Beslissingen rond het levenseinde neemt u samen met de arts. De arts adviseert u op medische gronden en samen verkent u wat voor u betekenisvol en zinvol is. Als u duidelijke wensen heeft over uw levenseinde, kunt u dit vastleggen in een zogenaamde wilsverklaring. Hiermee  zet u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. Meer hierover kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.