Relaties & omgeving

Het kan helpen om met anderen buiten uw gezin te praten over uw ziekte maar dat hoeft natuurlijk niet. Dit is voor iedereen een persoonlijke keuze. Het is belangrijk om uw ziekte alleen te bespreken met mensen waarmee u dat wilt en wanneer u dat wilt. 

Online zijn veel tips te vinden over hoe u over uw ziekte zou kunnen spreken. Een website die hierover meer informatie geeft is de stichting-ook.nl of op kanker.nl. Bij de verschillende inloophuizen bent u en/of uw naaste welkom voor een gesprek, een kopje koffie of alleen wat afleiding.

Realiseer u dat u niet alleen staat. Durf om hulp te vragen als u het niet samen kunt oplossen. Bespreek uw problemen met de life coach