Relaties & omgeving

Sommige mensen vinden het moeilijk om aan te geven dat ze hulp nodig hebben en voelen zich te weinig gesteund. Anderen proberen de mensen in hun omgeving zo min mogelijk te belasten en proberen alles zelf op te lossen. Weer anderen hebben juist het gevoel dat ze te veel betutteld worden door hun omgeving. De beste manier om hier goed mee om te gaan is wensen en behoeften met elkaar te bespreken en op elkaar af te stemmen.

U kunt over uw ziekte vertellen aan anderen buiten uw gezin, maar dat kan moeilijk zijn. Ten eerste natuurlijk de manier hoe u het nieuws deelt, maar ook met wie. Online zijn veel tips te vinden over hoe u dat zou kunnen doen. Een website die hierover meer informatie biedt is www.stichting-ook.nl

Open zijn over uw ziekte kan moeilijk zijn. U moet zich dan ook beseffen dat u alleen uw ziekte hoeft te delen met mensen waarmee u dat wilt en wanneer u dat wilt.

Realiseer u dat u niet alleen staat. Durf om hulp te vragen als u iets niet zelf kan of aankunt. Ook wanneer u merkt dat u moeite heeft met fysieke of mentale zaken, kunt u hulp vragen. Ook bij professionals zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen, een psycholoog of arts. Meer hierover vindt u bij het leefgebied gedachten en emoties.