Borstkanker

Indien er een kwaadaardige afwijking is gevonden, betekent dit dat er sprake is van borstkanker. Borstkanker, ook wel mammacarcinoom genoemd, kan op verschillende plaatsen in de borst ontstaan. Er zijn diverse vormen van borstkanker. 

Ook bij mannen kan borstkanker voorkomen. Dit wordt per jaar bij ongeveer 100 mannen ontdekt.

Vormen van borstkanker

  1. Voorstadium van borstkanker ( ductaal carcinoom in situ (DCIS) : hier is sprake van een voorstadium van kanker van de melkgangetjes. (meestal herkenbaar door calcificaties ofwel kalkspatjes) 
  2. Borstkanker (ductaal carcinoom): hier is sprake van kanker die ontstaat in de melkgangetjes van de borst. Deze vorm van borstkanker komt het meest voor.
  3. Borstkanker (lobulair carcinoom (in situ, LCIS): hier is sprake van kanker die ontstaat in de klierkwabjes van de borst.    

 
Behandeling van borstkanker

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.bravisoncologiecentrum.nl/borstcentrum

mevrouw zon.jpg

Contactgegevens Borstcentrum

T: 088 - 70 66 832

Route 74