Borstkanker » Diagnose

U bent door uw huisarts verwezen naar het Borstcentrum Bravis in Roosendaal voor sneldiagnostiek van een afwijking in uw borst(en). Het borstcentrum is onderdeel van het Bravis Oncologiecentrum.  We werken met een multidisciplinair mammateam. Dit betekent dat meerdere specialisten zijn betrokken in het proces.

Doormiddel van telefonisch contact  of een brief wordt u geinformeerd over de datum en tijd van de afspraken in het Borstcentrum. We stellen het op prijs dat u iemand meeneemt bij deze afspraken. Het bezoek brengt vaak toch spanning met zich mee en twee horen immers meer dan één.

Om de diagnose vast te kunnen stellen worden diverse onderzoeken verricht. Afhankelijk van uw situatie zal uw specialist en het mammateam bepalen welke onderzoeken nodig zijn.

Medische anamnese
Lichamelijk onderzoek 
Radiologisch borstonderzoek (mammografie) 
Tomosynthese bij mammografie 
Echografie 
Cytologische punctie 
Histologisch biopt 
Stereotactisch biopt 
MRI 
PET-CT scan
PET-CT scan met diagnostische CT
Sentinel node/Schildwacht lymfeklier onderzoek

Medische anamnese

De aard van uw klacht wordt gevraagd en uw medische geschiedenis wordt genoteerd in uw dossier. De geschiedenis van uw familie is daar een onderdeel van. Het is van belang te weten of er familieleden zijn die borstkanker, eierstok– en/of prostaatkanker hebben doorgemaakt. Deze vormen van kanker kunnen voorkomen als er een genetische afwijking is gevonden.

Lichamelijk onderzoek

Bij het lichamelijk onderzoek worden het borstweefsel, de tepels en de lymfeklieren in de omgeving van de borst onderzocht. Er wordt gekeken naar de vorm en de gelijkheid van de borsten. Als er een afwijking in de borst is gevoeld wordt deze beoordeeld op:

  • Plaats en grootte
  • Zit hij vast aan de huid of onderlaag
  • Is er doorgroei in de huid of oedeem (vochtophoping) in de huid
  • Is er een intrekking van de huid te zien
  • Is er een intrekking van de tepel te zien
  • Komt er vocht uit de tepel
  • Hoe voelt de afwijking aan: vast, elastisch, week, glad, bewegelijk, moeilijk af te grenzen of uitgebreid gebied
  • De vorm van de afwijking: rond, ovaal, strengvormig, gelobd of grillig
  • Zijn er vergrote lymfeklieren te voelen bij het sleutelbeen en/of in de oksel

Tomosynthese bij mammografie

Een mammografie is een röntgenfoto van de borst. Er worden altijd twee en soms drie foto’s van elke borst gemaakt. De borst wordt op een plaat gelegd. Een tweede plaat drukt de borst gedurende 5 seconden samen. Deze druk kan onaangenaam zijn.        

In het Bravis ziekenhuis maken we gebruik van de tomosynthese mammografie apparatuur. Tomosynthese is een moderne nieuwe techniek waarmee 3D-mammografiebeelden gemaakt kunnen worden.
Tijdens het maken van de foto's worden gedetailleerde opnames gemaakt, de tomosynthese. Tijdens de opname beweegt de buis over een hoek van 15 graden waarna de computer de beelden uitrekent in 1 mm plaatjes. De radioloog kan met deze methode borst zeer nauwkeurig onderzoeken.    

      

Echografie

Het kan voorkomen dat de radioloog aanvullend een echografie van de borst uitvoert. Dit is een onderzoek waarbij het borstweefsel met behulp van geluidsgolven in beeld wordt gebracht. U voelt hier niets van. Deze echografie kan meer duidelijkheid geven over de aard van de afwijking. Vaak wordt er ook een echografie van de oksel verricht. Om meer zekerheid over de aard van afwijking(en) te verkrijgen kan de radioloog een of meerdere punctie(s) in de borst en eventueel in de oksel uitvoeren. Dit kan een cytologische punctie of histologisch biopt zijn.

Cytologische punctie

Bij een cytologische punctie wordt onder geleide van de echografie met een dun naaldje cellen uit de afwijking in de borst of de okselklier opgezogen. Het verkregen materiaal wordt naar het pathologisch laboratorium verstuurd, waar de patholoog door middel van microscopisch onderzoek de aard van het weefsel vaststelt.

Histologisch biopt

Bij een histologisch biopt wordt onder geleide van de echografie na verdoving met een dikke naald een aantal reepjes weefsel uit de afwijking in de borst of de okselklier weggehaald. Het verkregen materiaal wordt naar het pathologisch laboratorium verstuurd, waar de patholoog door middel van microscopisch onderzoek de aard van het weefsel vaststelt.

Stereotactisch biopt

Indien de afwijking in de borst niet met de echografie in beeld kan worden gebracht, wordt een sterteotactisch biopt afgesproken. De biopsie wordt met behulp van de mammografie uitgevoerd, waarbij de computer precies bepaald waar het te biopteren gebied zich bevindt. Hierbij wordt een aantal reepjes weefsel verkregen. Het verkregen materiaal wordt naar het pathologisch laboratorium verstuurd, waar de patholoog door middel van microscopisch onderzoek de aard van het weefsel vaststelt.

MRI van de borst

Het kan voorkomen dat de afwijking in de borst alleen zichtbaar kan worden gemaakt door middel van de MRI. Is er weefselonderzoek gewenst dan zult u worden verwezen naar een ander ziekenhuis waar men is gespecialiseerd in dit onderzoek. Daar zal een MRI geleid biopt worden uitgevoerd. De chirurg zal uw gegevens naar het desbetreffende ziekenhuis sturen en ontvangt later de uitslagen.

PET-CT scan

Bij een PET-CT scan wordt een afbeelding van het lichaam gemaakt met behulp van twee samengevoegde systemen. Positron Emissie Tomografie (PET) is een techniek om foto's te maken van de stofwisseling. Computer Tomografie (CT) is een techniek om foto's te maken van de anatomie van het lichaam. Deze beelden gebruikt uw specialist en het mammateam om voor u de meest geschikte behandeling te bepalen.

Als duidelijk is geworden dat er kwaadaardige weefsel, of een voorstadium hiervan, in de borst(en) aanwezig is, is behandeling noodzakelijk.

terug naar homepagina borstcentrum

mevrouw zon.jpg

Contactgegevens Borstcentrum

T: 088 - 70 66 832

Route 74