Voor start behandeling

In het Bravis Oncologie Centrum worden de meeste mensen door een team van specialisten behandeld. Dit team bestaat uit medisch specialisten, radiologen, pathologen, nucleair geneeskundigen, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en ondersteunende disciplines. Allen hebben in hun vakgebied uitgebreide ervaring met de behandeling van kanker.

Bij de behandeling van kanker wordt door het gehele behandelteam naar uw specifieke situatie gekeken. Dit overleg heet een multidisciplinair overleg en vindt veelal wekelijks plaats. Bij sommige tumoren is dit overleg niet alleen met het behandelteam van het Bravis ziekenhuis, maar ook met de ziekenhuizen uit de regio en/of het Erasmus MC in Rotterdam (meer informatie vindt u via Embraze). De uitslagen van alle onderzoeken die verricht zijn, worden met alle teamleden bekeken. Vervolgens wordt een behandeladvies geformuleerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de uitslagen van de onderzoeken, maar ook naar persoonlijke factoren die specifiek voor u van toepassing zijn. Dit kan gaan over bijvoorbeeld uw algemene conditie, maar ook over eventuele persoonlijke voorkeuren omtrent een bepaalde behandeling.

Nadat het behandelplan is vastgesteld, wordt zo snel mogelijk met de behandeling gestart. Afhankelijk van uw behandeling, kan dat een aantal dagen zijn, maar soms ook een aantal weken. Dit heeft te maken het inplannen en voorbereiden van de behandelingen.

In het Bravis Oncologie Centrum wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke wachttijd. Deze  blijft onder de landelijke norm die hiervoor is gesteld.