Feiten en fabels rondom voeding

Wanneer de diagnose kanker bij u is gesteld, zal u vast en zeker vanuit uw omgeving (ongevraagde) adviezen krijgen om met voeding chemotherapie te voorkomen/tumor te laten slinken/ uitzaaiingen te voorkomen. Helaas berusten deze adviezen vaak op fabels. Op de website voeding & kanker info kunt u nagaan wat een feit is en wat een fabel is op het gebied van voeding.