Euthanasiewet

Bij euthanasie wordt het leven van een patiënt op een waardige manier beëindigd door het toedienen van medicijnen. In Nederland is euthanasie onder voorwaarden toegestaan. Dit is vastgelegd in de euthanasiewet. Euthanasie is altijd uit vrije wil: een patiënt vraagt om levensbeëindiging en een arts beantwoordt dit verzoek. Hiervoor moet de patiënt zelf een euthanasieverzoek doen. Volgens de Nederlandse wet mag dat bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Meer informatie vindt u op nvve.nl of op kanker.nl.

Palliatieve sedatie

Veel vaker komt het voor dat de arts de pijn van de patiënt verlicht met medicatie. Deze medicatie kan leiden tot een sneller overlijden. De patiënt overlijdt echter wel aan de ziekte en niet aan de medicatie. Het proces kan alleen wat versneld worden. Dit noemt men palliatieve sedatie en valt niet onder de euthanasie wetgeving. Op kanker.nl vindt u hierover meer informatie.