Arbeidsrecht

Wat zijn de financiële gevolgen als u wilt of moet stoppen met werken tijdens de behandeling? Of wat zijn de financiële gevolgen van de ziekte of behandeling als u niet meer in staat bent te werken? Met welke wet- en regelgeving moet u rekening houden als werknemer? Hoe regelt u zaken als zelfstandig ondernemer?

Dit zijn vragen die bij u kunnen opkomen als u te horen hebt gekregen dat u kanker heeft. 

Een keer in de zes weken heeft de bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) op vrijdag spreekuur in het Oncologie Centrum.

De BACO is er voor werknemers zonder een bedrijfsarts of arbodienst, zoals uitzendkrachten, ondernemers en zzp'ers. Maar ook werknemers die wel aangesloten zijn een arbodienst/bedrijfsarts kunnen voor advies bij de BACO terecht. In dat geval is het advies informerend en ondersteunend. Een gesprek bij de BACO kan u helpen om inzicht te krijgen in de (financiële) gevolgen van keuzes die u maakt met betrekking tot werk en- of uitkeringen.

Op de volgende websites vindt u hierover meer informatie: