Medische psychologie

Het kan zijn dat u zich door uw ziekte erg angstig, gespannen of somber voelt. Veel patiënten voelen zich ook erg moe of lusteloos, piekeren veel en slapen slecht. De medisch psycholoog kan u helpen om gevoelens van angst en verdriet die samenhangen met de ziekte die u is overkomen, te verwerken.

De medisch psycholoog kan u ook leren om zo goed mogelijk met de lichamelijke en psychische gevolgen van uw ziekte om te gaan of steun bieden bij het ondergaan van een ingrijpende medische behandeling. Het kan ook zijn dat in deze moeilijke periode andere ingrijpende gebeurtenissen uit uw leven weer meer in uw gedachten naar boven komen en dat u daar hulp bij wenst.

Door middel van een aantal gesprekken helpt de medisch psycholoog u om meer grip te krijgen op de wijze waarop u met uw ziekte leeft en gevoelens van angst en somberheid te verminderen. Indien gewenst wordt uw partner daar één of meerdere keren bij betrokken. Soms kan het helpen om ontspanningsoefeningen aan te leren.

Een verzoek om verwijzing naar de medisch psycholoog kunt u bespreken met uw behandelend specialist of life coach.

Bij de GGZ kunt u indien nodig hulp krijgen in uw eigen taal.