Medisch maatschappelijk werk

Als u kanker heeft verandert er vaak veel voor u. Na de diagnose, tijdens de behandeling en in de periode na de behandeling kunnen emoties als onzekerheid, boosheid en verdriet u van tijd tot tijd bezighouden. Ook ervaren veel mensen met kanker dat ze op een andere manier aan het dagelijks leven deelnemen. Het kan zijn dat je (nog) niet werkt, je door vermoeidheid weinig energie hebt voor huishoudelijke taken of hobbies of het contact met anderen anders verloopt.

De meeste mensen lukt het om met vallen en opstaan grip te houden op die vele veranderingen en daardoor voldoende kwaliteit van leven te behouden. Toch kan het prettig of nodig zijn om extra steun te krijgen naast de hulp die u wellicht al heeft.

Een medisch maatschappelijk werker die gespecialiseerd is in kanker, kan u helpen inzicht te krijgen in uw situatie, tips geven in het omgaan met de gevolgen en/of informatie geven over praktische mogelijkheden, wet- en regelgeving. Naast uzelf kan er ook ondersteuning geboden worden aan partners, kinderen et cetera.

Het medisch maatschappelijk werk is beschikbaar voor patiënten die behandeld worden in het Bravis ziekenhuis. Voor verwijzing kunt u contact opnemen met uw specialist, de afdelingsverpleegkundige, de gespecialiseerd verpleegkundige of het paramedisch secretariaat van het medisch maatschappelijk werk via telefoonnummer 088 - 70 68 225.