Geestelijke verzorging

Wanneer u wordt geconfronteerd met een ernstige ziekte, kan de grond onder de voeten wankel worden; vanzelfsprekendheden zijn er haast niet meer. Een geestelijk verzorger kan u wellicht helpen om weer wat houvast terug te krijgen.

U kunt overwegen contact op te nemen met een geestelijk verzorger wanneer u:

  • veel verdriet hebt, zich machteloos, verlamd, verslagen voelt in de confrontatie met uw ziekte of misschien zelfs de naderende dood.
  • uw verhaal gewoon eens met iemand wilt delen.
  • terug wilt kijken op uw leven om de situatie waarmee u nu wordt geconfronteerd, daar een plaats in te kunnen geven.
  • worstelt met schuld of schuldgevoel, of met uw verleden in het reine wilt komen.
  • rondloopt met vragen die met geloof of levensbeschouwing te maken hebben, zoals: waarom moet mij dit overkomen, wat heeft God hiermee te maken, wat is nog de zin van mijn leven?
  • zit met vragen van morele aard, bijvoorbeeld rond behandelingen of rond het levenseinde (rekken van het leven, euthanasie).
  • behoefte hebt aan een ritueel, bijvoorbeeld bij een naderend levenseinde.
  • om welke andere reden ook gewoon eens met een geestelijk verzorger over uw situatie wilt spreken.

Als geestelijk verzorgers zijn we voor iedereen beschikbaar, ongeacht uw eigen levensovertuiging. U kunt zelf contact met ons opnemen, of contact zoeken via een verpleegkundige. Er is geen verwijzing noodzakelijk. Het eenvoudigst zijn we te bereiken via het algemene nummer van het ziekenhuis: 088 - 70 68 000.