De life coach

Patiënten die behandeld worden in het Bravis Oncologie Centrum krijgen een life coach. Dit is doorgaans een gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist.

 

De life coach is voor u een duidelijk aanspreekpunt voor al uw vragen, problemen en zorgen. Zij geeft u alle informatie over uw ziekte en behandeling en begeleidt u tijdens uw ziekteproces. Zij kijkt samen met u en uw naaste op welke leefgebieden de ziekte en behandeling u raken. Zij informeert en ondersteunt u. Indien nodig zorgt zij voor een doorverwijzing. 

Realiseer u dat u niet alleen staat. Durf om hulp te vragen als u het niet samen kunt oplossen. Bespreek uw problemen met de life coach. Het kan handig zijn om van tevoren de lastmeter in te vullen. De Lastmeter is een vragenlijst die u invult en daarna met uw arts of life coach bespreekt. Uit uw antwoorden op de vragen wordt duidelijk van welke problemen of zorgen u op dat moment last heeft. Dit kan uw life coach helpen, om samen met u te bepalen welke ondersteuning past bij u en uw situatie.