De life coach

Patiënten die behandeld worden in het Bravis Oncologie Centrum krijgen een life coach. Dit is doorgaans een gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist.

 

De life coach is voor u een duidelijk aanspreekpunt voor al uw vragen, problemen en zorgen. Zij geeft u alle informatie over uw ziekte en behandeling en begeleidt u tijdens uw ziekteproces. Zij kijkt samen met u en uw naaste op welke leefgebieden de ziekte en behandeling u raken. Zij informeert en ondersteunt u. Indien nodig zorgt zij voor een doorverwijzing. Ook is uw life coach het aanspreekpunt voor de coördinatie in uw zorgproces.