Care for Cancer

Care for Cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten. Care for Cancer richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers. De consulenten van Care for Cancer zijn ervaren oncologieverpleegkundigen.

Zij bezoeken cliënten thuis, beantwoorden vragen over de diagnose en de behandeling en geven praktische tips voor de thuis- en werksituatie. Daarnaast geven zij voorlichting over aanvullende zorgmogelijkheden en verwijzen door naar bijvoorbeeld inloophuizen of patiëntverenigingen. De diensten van Care for Cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Het doel is dat cliënten minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces.