Straks – aanvaarden wat komt

Ook in de tijd van de stervensfase hoeft u er niet alleen voor te staan. Uw naasten, de hulpverleners rond u, de medische staf, allen kunnen ervoor zorgen dat uw wensen ook zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Alle vragen die u heeft over dit proces, kunt u altijd stellen aan uw lifecoach, aan de verpleegkundigen en artsen. Het Integraal Kankercentrum heeft over deze fase een informatieve brochure uitgegeven. 

Ook op het gebied van geestelijke bijstand en rituelen is veel mogelijk. Spreekt u hier gerust over met iemand van uw eigen geloofsgemeenschap. Rituelen kunnen houvast bieden en zin geven aan hetgeen er gebeurt. De geestelijk verzorgers van het Bravis Ziekenhuis kunnen u hierin bijstaan.