Nu – Zoeken naar houvast

Dit is de tijd waarin het wellicht goed is een aantal dingen te bespreken. Het gebruik van de gesprekskaart kan u of uw naasten daarbij helpen. Wilt en kunt u thuis, in de vertrouwde omgeving uw laatste periode ingaan? In de thuissituatie kunt u een beroep doen op een team van transmuraal palliatief verpleegkundigen.  Dit team zet zich in om u en uw naasten te ondersteunen op alle levensgebieden als u eenmaal in de laatste levensfase bent. Praktisch gezien met zorg- en hulpmiddelen en instanties, maar ook als luisterend oor en advies. U of uw naaste kunt contact opnemen via telefoonnummer 06 - 43 23 71 50 van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen.

Hospice

Indien thuis blijven niet mogelijk is, kiest u dan voor verblijf in een daarvoor geschikte omgeving, zoals bijvoorbeeld een hospice. In de nabije omgeving van het Oncologie Centrum zijn twee hospices. In Roosendaal is dat Roosdonck en in Bergen op Zoom Hospice de Markies.  Ook Schutse Zorg Tholen biedt hospice faciliteiten.

Kinderen

Ook de zorg voor degenen die u straks achterlaat, verdient aandacht. Het kan goed zijn met elkaar te bespreken waar u over piekert, over hetgeen waar u bang voor bent. Mochten er kinderen, klein- of achterkleinkinderen zijn, probeer dan samen te delen wat er allemaal gebeurt. Opdat u elkaar uiteindelijk zo goed mogelijk los kunt  laten. Ook hiervoor zijn instanties die van betekenis kunnen zijn, zoals Stichting Achter de Regenboog en 'De Wereld van verschil', voor ondersteuning van kinderen en jongeren bij het verwerken van het (komend) overlijden van vader of moeder, opa of oma.

Boeken

"Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt" is een waardevol boek van Eveline Tromp-Klaren