Leverkanker

Bij leverkanker gaat het meestal om een hepato cellulair carcinoom (HCC). De tumor ontstaat uit de meest voorkomende levercellen; de hepatocyten. Bij leverkanker gaat het dus om primair in de lever ontstane kanker. Het gaat hierbij dan niet over uitzaaiingen in de lever die veroorzaakt zijn door een tumor elders in het lichaam (bijvoorbeeld borst, darm of longen).

Bij primaire leverkanker kan er sprake zijn van 1 tumor in de lever of meerdere bobbels op verschillende plaatsen in de lever. Leverkanker ontstaat vaak als een lever zo erg beschadigd is, dat deze niet meer kan herstellen. Die beschadiging kan komen door infecties, vergiftiging of een ziekte.

De lever is normaal gesproken een orgaan met een grote reservecapaciteit en een groot herstelvermogen. Het gezonde deel van de lever neemt de functies van het aangedane deel lange tijd over. Leverziekten geven daarom meestal pas in een laat stadium klachten. Als er toch klachten ontstaan, zijn deze afhankelijk van de plaats, de grootte en het aantal tumoren in de lever.

Symptomen die voor kunnen komen bij leverkanker:

  • Algehele zwakte en vermoeidheid
  • Verminderde eetlust
  • Gewichtsverlies
  • Gewichtstoename (door vochtophoping)
  • Geelzucht (waardoor jeuk, donkere urine en lichte ontlasting)