Endeldarmkanker

Endeldarmkanker betreft een kwaadaardige tumor in het allerlaatste deel van de dikke darm: de endeldarm. Endeldarmkanker ontstaat vrijwel altijd uit een poliep in de darmwand. Een poliep is een goedaardige tumor. Wanneer zo’n poliep kwaadaardig wordt, is sprake van kanker. 

Bij de meeste gevallen van endeldarmkanker speelt erfelijkheid geen rol. Echter, in sommige families komt endeldarmkanker opvallend vaak voor. Wanneer dit het geval is, maar er geen genetische afwijking wordt gevonden, spreken we van familiaire darmkanker. 

Endeldarmkanker komt met name voor bij patiënten die tussen de zestig en zeventig jaar zijn.

Hoewel de groeiwijze van een kwaadaardige tumor in andere delen van de dikke darm en in de endeldarm ruwweg hetzelfde is, verschillen de methoden van onderzoek en behandeling. 

Meer informatie over endeldarmkanker kunt u vinden via: