Endeldarmkanker/rectumkanker

Endeldarmkanker betreft een kwaadaardige tumor in het allerlaatste deel van de dikke darm, vóór de anus: de endeldarm. Het ontstaat vrijwel altijd uit een poliep in de darmwand. Een poliep is een goedaardige tumor. Wanneer deze kwaadaardig wordt, is er sprake van kanker.
Endeldarmkanker komt met name voor bij patiënten die tussen de zestig en zeventig jaar zijn.

 

Bij de meeste gevallen van endeldarmkanker speelt erfelijkheid geen rol. Echter, in sommige families komt endeldarmkanker opvallend vaak voor. Wanneer dit het geval is, maar er geen genetische afwijking wordt gevonden, spreken we van familiaire darmkanker.

Hoewel de groeiwijze van een kwaadaardige tumor in andere delen van de dikke darm en in de endeldarm ruwweg hetzelfde is, verschillen de methoden van onderzoek en behandeling. Endeldarmkanker wordt dus anders behandeld dan dikke darmkanker.

Vanaf 2014 wordt er bevolkingsonderzoek gedaan om zo dikke darm- en endeldarmkanker in een vroeg stadium te kunnen ontdekken.

Symptomen van endeldarmkanker kunnen zijn:

  • Blijvend veranderd ontlastingspatroon
  • Bloed en/of slijm bij de ontlasting
  • Bloedarmoede
  • Vermoeidheid
  • Gewichtsverlies wat niet te verklaren is
  • Loze aandrang
  • Blijvend ongemak in de buik bijvoorbeeld krampen, pijn, vol gevoel

Let op: vaak geeft endeldarmkanker ook geen enkele klacht.