Borstkanker

Het Bravis Oncologie Centrum beschikt over een speciaal Borst Centrum, waar alle expertise en toewijding aanwezig is om de juiste diagnose te stellen. Dit doen we waar mogelijk met snel-diagnostiek, zodat u binnen 24 uur een diagnose heeft. Dit lukt in veel gevallen, maar soms kan het nodig zijn extra onderzoek te doen. Is er borstkanker vastgesteld, dan stelt dit gespecialiseerde team een behandelplan met u op.

Borstkanker is een kankersoort die zich in het borstweefsel van vrouwen en soms in dat van mannen ontwikkelt. Omdat melkklieren en melkgangen door de hele borst lopen, kan in de gehele borst, borstkanker ontstaan.

De aanleg om borstkanker te krijgen kan erfelijk zijn. Mensen met zo’n aanleg hebben een grotere kans om borstkanker te krijgen. Dat wil niet zeggen dat iedereen met aanleg om borstkanker te krijgen ook daadwerkelijk borstkanker krijgt.

Meer informatie over borstkanker kunt u vinden op de volgende websites: