Maatregelen coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen zijn de volgende maatregelen met ingang van heden van kracht:

1. Behandeling van patiënten op de dagbehandeling van het Oncologie Centrum gebeurt zonder begeleiding,

2. Begeleiders mogen ook niet in de wachtruimte van het Oncologie Centrum wachten.

3. Inmiddels is het merendeel van de controleafspraken in het Oncologie Centrum omgezet naar belafspraken.

Wij vragen uw begrip.