Succesvolle pilot chemotherapie thuis krijgt uitbreiding

Sinds april 2020 loopt er een gezamenlijk project van het Bravis Oncologie Centrum en Allerzorg Care for Cancer rondom chemotherapie thuis. Na een eerste periode blikken we gezamenlijk terug op deze samenwerking.

Allerzorg&Bravis (5 van 1).jpg

Jaarlijks stijgt het aantal patiënten dat in het Bravis ziekenhuis behandeld wordt met chemo- en of immuuntherapie. Dit komt zowel door de toename van het aantal patiënten met kanker als door de toename van de behandelmogelijkheden. Om de capaciteit op de dagverpleging op te vangen is er een start gemaakt met het verzorgen van chemotherapie aan huis.

Door de coronapandemie is daar het extra argument bijgekomen, dat naast het ontlasten van de zorg, zorg thuis ook het risico op besmettingen beperkt. Dit is relevant voor mensen die kwetsbaar zijn door kanker, al dan niet in combinatie met een hogere leeftijd.

Bovenaan staat dat de geleverde zorg in de thuissituatie ten minste gelijkwaardig is aan de zorg in het ziekenhuis. Dit betekent dat de behandeling moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde oncologieverpleegkundige (SONCOS), er een koppeling is met het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis en de medicatie wordt geleverd door de ziekenhuisapotheek. Het toedienen van de therapie moet verlopen volgens richtlijnen en protocollen, zoals gehanteerd in het Bravis Ziekenhuis.

Na de eerste pilot blikken we gezamenlijk terug op de afgelopen 6 maanden. Doordat er in de thuissituatie meer zicht is op de situatie van de patiënt, kan de patiënt beter ondersteund worden. Daarnaast is er thuis ook meer (individuele) tijd. Hierdoor is er meer tijd voor anamnese en aandacht voor mogelijke bijwerkingen zodat de behandeling sneller bijgestuurd kan worden. Door het registreren van de behandeling in het EPD blijft de continuïteit van zorg gewaarborgd. Dit betekent dat de behandelend specialist geïnformeerd blijft over hoe het met zijn/haar patiënt gaat.

Ook vanuit de patiënten is er grote tevredenheid over de geleverde zorg. De thuisbehandeling wordt als veilig ervaren en voldoet aan dezelfde kwaliteit van zorg die in het ziekenhuis gegeven wordt. De thuisbehandeling ontregelt het leven van zowel de patiënt als diens naasten minder. 

De afgelopen maanden is ook gebleken dat het project zonder subsidie uitgevoerd kan worden. Dit maakt het project bijzonder en uitzonderlijk. Daar nog geen andere organisatie hierin geslaagd is.

We kunnen concluderen dat de wijze waarop de zorg naar huis is verplaatst, in samenwerking tussen het Bravis Oncologie Centrum en Allerzorg Care for Cancer, mogelijkheden biedt om op te schalen en duurzaam deze zorg naar huis te verplaatsen.