Folder botversterkende medicatie thuis

Toediening zoledronine 4 mg infuus in de thuissituatie


Samen met uw arts of verpleegkundig specialist is de mogelijkheid besproken om zoledronine thuis toegediend te krijgen. Naar aanleiding van het gesprek met uw arts of verpleegkundig specialist, ontvangt u deze patiënteninformatie zodat u over de keuze kunt nadenken.
Een gespecialiseerde verpleegkundige van Eurocept Homecare verzorgt de toediening in de thuissituatie. U wordt hiervoor aangemeld. De toediening gebeurt in nauwe samenwerking met uw arts en de verpleegkundigen van Eurocept Homecare.

Eurocept Homecare

Eurocept Homecare heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van ziekenhuis verplaatste zorg; dit betekent dat zij gespecialiseerd zijn in medisch specialistische zorg en infuustherapieën bij de patiënt thuis. De verpleegkundigen zijn zeer ervaren en zijn getraind in het geven van gepaste begeleiding en ondersteuning in thuissituaties. De verpleegkundigen werken volgens een protocol dat is afgestemd en goedgekeurd door de medische staf van het ziekenhuis.

Werkwijze

Nadat u bent aangemeld door uw arts of verpleegkundig specialist wordt u binnen enkele dagen gebeld door een gespecialiseerde verpleegkundige van Eurocept Homecare. Er wordt dan een datum en tijd met u afgesproken voor de toediening bij u thuis. De verpleegkundige wordt uw vaste aanspreekpunt voor alles wat uw zorg in de thuissituatie betreft. Eén dag voorafgaand aan de toediening bij u thuis wordt er nogmaals telefonisch contact met u opgenomen om na te gaan of de behandeling door kan gaan en of u de medicatie in huis heeft. (NB. Mocht de verpleegkundige plotseling verhinderd zijn, hoeft u zich geen zorgen te maken. Een andere, gespecialiseerde, verpleegkundige uit hetzelfde team zal u dan bezoeken)
De poliklinische apotheek van het Bravis Ziekenhuis bezorgt de benodigde medicatie en materialen bij u thuis. Wanneer u vragen heeft over de medicatie en/of het afleveren kunt u telefonisch contact opnemen met de poliklinische apotheek van het Bravis ziekenhuis, nummer: 088-7069400
Bij het bezoek van de verpleegkundige wordt zoledronine toegediend. U hoeft hiervoor geen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen. Wel moet de verpleegkundige de gelegenheid hebben haar handen te wassen en de ruimte hebben om de toediening voor te bereiden.
De toediening thuis duurt, net als in het ziekenhuis, ongeveer 20 minuten. Eurocept Homecare plant voldoende tijd met u om vooraf het infuus te prikken, alle voorbereidingen te treffen, en om achteraf het infuus weer te verwijderen en alle gebruikte materialen en afval weer op te ruimen.

Terugkoppeling

De verpleegkundige schrijft van ieder bezoek een verslag dat voor uw behandelaar beschikbaar is. Uw arts blijft dus op de hoogte van uw situatie. De verslagen worden ook opgenomen in uw medisch dossier in het Bravis ziekenhuis.

Klachten en bijwerkingen

Zie de folder Zoledroninezuur voor meer informatie over eventuele bijwerkingen.
Indien er na de toediening klachten en/of bijwerkingen optreden kunt u contact opnemen met uw verpleegkundig specialist of behandelend arts . Als u vragen heeft omtrent de planning van de thuistoediening neemt u contact op met Eurocept Homecare (tel: 030-2804271).