Folder bijwerkingen botversterkende medicatie

Zoledroninezuur

Botopbouw en –afbraak

Omvorming van het bot vindt voortdurend plaats in elk lichaam. Daarbij wordt oud bot vervangen door nieuw bot, zodat de botten sterk en gezond blijven. In gezonde botten zijn twee soorten cellen actief bij omvorming van het bot. Dit zijn cellen die bot aanmaken (osteoblasten) en cellen die bot afbreken(osteoclasten).

Onder normale omstandigheden is de activiteit van deze twee soorten cellen in evenwicht. Dat betekent dat het proces van botafbraak en botaanmaak in balans is en bot dus regelmatig vervangen wordt. Als het proces van omvorming van het bot uit balans raakt, bestaat er een kans dat het bot zwak wordt (osteoporose) en is er een verhoogd risico op botbreuken.

Bisfosfonaten

Bisfosfonaten zijn medicijnen die ingrijpen op de balans tussen de bot afbrekende cellen en de bot aanmakende cellen. Het medicijn draagt bij aan een juiste balans tussen de cellen. Bisfosfonaten leggen als ware een sterke beschermende laag over het oppervlak van de botten heen. Dit stabiliseert de botten, zodat de omvorming van het bot op de juiste manier verloopt.

Toediening van zoledroninezuur

Zoledroninezuur  wordt toegediend via een infuus. De toediening van het medicijn duurt 15 minuten. In totaal neemt de behandeling maximaal een uur in beslag. De verpleegkundige zal al die tijd bij u blijven.  Zoledroninezuur wordt afhankelijk van uw situatie 2 tot 4 x per jaar toegediend.

Het is goed om vóór en na de toediening extra te drinken, bijvoorbeeld één à twee glazen water voor die tijd en één à twee glazen na de toediening. Voor een goede gezondheid van het bot is voldoende calcium en voldoende vitamine D noodzakelijk.

De eerste keer kan de behandeling meer bijwerkingen geven. Het is verstandig de eerste dagen 3 keer per dag 1000 mg paracetamol te slikken. Dit mag ook bij de vervolgtoedieningen.

Mogelijke bijwerkingen

Vaak (deze bijwerking komt voor bij 1 op 10 mensen):

 • Hoofdpijn, een griepachtig ziektebeeld, koude rillingen, koorts, vermoeidheid, zwakte, slaperigheid, en bot-, gewrichts- en/ of spierpijn, spierkramp, spierstijfheid. Misselijkheid en braken, verlies van eetlust, diarree.
  Deze klachten verdwijnen over het algemeen na enkele uren of maximaal binnen drie dagen. Na de eerste twee infusies komen deze klachten vaker voor dan bij de vervolgtoedieningen. We adviseren u om aan het einde van de dag dat u de zoledroninezuur heeft gehad, 2 tabletten paracetamol te nemen. Tenzij u helemaal geen klachten heeft. U mag dit herhalen tot maximaal 4x daags 2 tabletten.
 • Duizeligheid, slaperigheid. Wanneer deze klacht optreedt, moet u niet autorijden en geen machines bedienen.
 • Bindvliesontsteking van het oog, dit kan een troebel zicht geven of ontsteking van of om het oog.
 • Verandering van de nierfunctie.

Soms (deze bijwerking komt voor bij 1 op 100 mensen):

 • osteonecrose van de kaak 
 • onregelmatige hartslag
 • allergische reactie: kortademigheid, zwelling van gezicht en keel.

Osteonecrose van de kaak

Een van de mogelijke bijwerkingen van de toediening van zoledroninezuur is osteonecrose van het kaakbeen. Dit is een zeldzame, maar wel erg nare bijwerking. Dit wordt gekenmerkt door blootliggend bot in het kaakbeen. Osteonecrose van de kaak kan spontaan ontstaan tijdens de behandeling of in samenhang met een tandheelkundig ingreep, zoals het trekken van tanden.

Symptomen van osteonecrose kunnen zijn:

 • pijn in de mond, aan de tanden en/of aan de kaak
 • zwelling of niet genezende, pijnlijke plekken in de mond of kaak, infecties in de mond
 • een verdoofd of zwaar of ongewoon gevoel in de kaak of aan de tanden of kiezen
 • het los gaan zitten van een tand.

Om de kans op osteonecrose zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk dat u zorgt voor een goede gebitshygiëne:

 • Poets uw tanden en tong na elke maaltijd en voor het slapen gaan.
 • Spoel de mond goed na.
 • Poets met een zachte borstel.
 • Houd uw mond goed vochtig, door regelmatig wat te drinken.
 • Laat uw gebit elk half jaar controleren bij de tandarts. Laat de tandarts weten dat u behandeld wordt met zoledroninezuur.
 • Als u een kunstgebit draagt: zorg dat deze goed past.
 • Indien van toepassing: stop met roken. Roken maakt de kans op osteonecrose groter.

Osteonecrose kan helaas ook nog optreden na het afronden van de behandeling. 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met de life coach oncologie: 088-706 8382.