Ductaal carcinoom in situ (DCIS)

Het is een niet-invasieve kanker, wat betekent dat hij niet in het omliggende weefsel groeit. Deze vorm kan in principe niet uitzaaien naar andere delen in het lichaam.
In de borst zitten klierkwabben (lobuli) en melkgangen (ducti). Dit zijn plaatsen waar woekering van cellen kan voorkomen.
Als de kwaadaardige cellen binnen de begrenzing van de melkgang of klierkwab blijft, spreken we van borstkanker in situ: DCIS, ductaal carcinoom in situ of LCIS, lobulair carcinoom in situ.
Dit is een voorstadium van borstkanker, waarbij de cellen al wel de vorm hebben van kankercellen, maar nog niet het vermogen hebben om in het omliggende weefsel te groeien en eventueel uit te zaaien.

terug naar borstkanker