Behandeling van DCIS

De behandeling van een DCIS bestaat uit een operatie. Hierbij wordt het gebied met DCIS verwijderd met een marge omliggend weefsel. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de DCIS en de grootte van de borst zal een advies voor een borstsparende operatie of het wegnemen van de borst worden gegeven.

Aangezien DCIS in de meeste gevallen niet te voelen is, zal de radioloog voor de operatie een jodiumzaadje inbrengen . Dit maakt het mogelijk voor de oncologisch chirurg het juiste gebied te vinden en te verwijderen.

De patholoog zal het weefsel beoordelen onder de microscoop. Hij kan aangeven of het gehele gebied is verwijderd en de snijranden vrij zijn van DCIS. Ook wordt er gekeken of er zich een invasieve haard (borstkanker) heeft gevormd. Indien blijkt dat de snijranden niet “schoon”zijn, zal er een tweede operatie volgen. Opnieuw zullen de mogelijkheden worden besproken.
Indien de DCIS op meerdere plaatsen in de borst wordt aangetroffen of er is sprake van een groot gebied (4-5 cm) is het advies om de gehele borst te laten verwijderen.

Bij een borstsparende operatie volgt over het algemeen bestraling van de borst. Dit verkleint de kans op terugkeer van de DCIS.
Mocht de DCIS terugkeren, is dit in 50% als invasieve borstkanker en niet meer alleen als DCIS.

Indien de gehele borst is verwijderd is er geen indicatie voor bestraling. Wel is er de mogelijkheid tot een directe reconstructie van de borst. Ondanks dat DCIS geen borstkanker is wordt het toch intensief behandeld. De genezingskansen bij een juiste behandeling is vrijwel 100%. 

Omdat vooraf niet altijd duidelijk is of sprake is van een DCIS of DCIS met invasieve borstkanker, wordt ook de schildwachtklier procedure uitgevoerd. Dit vindt plaats als de kans op een invasieve vorm groot is:

  • Bij een jonge vrouw
  • Bij een groot gebied van DCIS (>5 cm)
  • Bij een voelbare vorm van DCIS
  • Bij DCIS graad 2 en DCIS graad 3
  • Nabehandeling met medicijnen is bij DCIS niet nodig.

Tot slot

U hebt een aandoening die voor velen moeilijk te begrijpen is. Er wordt wel gezegd: “Goed en slecht nieuws”. Enerzijds gaat het niet om borstkanker, anderzijds moet er wel ingrijpende behandeling plaatsvinden.
Sommige vrouwen moeten een tweede operatie ondergaan en/of bestraald worden en het kan dus zelf zo zijn dat u de borst moet missen. Dit is voor u naasten soms onbegrijpelijk. DCIS is een aandoening die bij weinig mensen bekend is. 1 op de 7 vrouwen in Nederland ontwikkelt borstkanker in haar leven. Het komt dus veel voor. Velen denken te weten wat u mankeert en hoe dit behandeld zou moeten worden. Dit kan veel verwarring geven en onzekerheid oproepen.

Uw behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Een behandeladvies komt in teamverband tot stand en wordt stap voor stap met u besproken. Het is van groot belang dat u vertrouwen hebt in de behandelend oncologisch chirurg en in het voorgestelde behandelplan.
Aarzel niet om vragen te stellen als zaken u niet duidelijk zijn. Uw life coach is bereikbaar op 088 -70 68 322.

terug naar DCIS