Specialistische hulp én aandacht

Hematologische kankerzorg in het Oncologie Centrum van Bravis

‘Hema’ is Grieks voor bloed. Daarom kom je als je kanker in je bloed hebt, zoals leukemie, in behandeling bij een hematoloog. Bij dr. Nicole de Graauw of dr. Fazil Baboe bijvoorbeeld. Zij behandelen alle kankersoorten die met bloed, beenmerg en lymfe te maken hebben. En dat doen ze met heel veel aandacht voor hun patiënten.

Hematologen Dr. Baboe en Dr. De Grauw-2.jpg

Een veilige plek
‘In het Oncologie Centrum van het Bravis ziekenhuis behandelen wij iedereen boven de 18 jaar met een hematologische aandoening. Bekende kankersoorten zijn Hodgkin en Non-Hodgkin, leukemie en de ziekte van Kahler,’ vertelt Nicole. ‘We stellen de diagnose en maken samen met de patiënt een behandelplan. We houden hierbij echt rekening met de wensen van de patiënt zelf. Voor sommige behandelingen is het nodig om iemand te verwijzen naar bijvoorbeeld het Erasmus UMC in Rotterdam, maar voor de meeste behandelingen kun je gewoon in Roosendaal terecht. Ook in deze coronatijd. Het Oncologie Centrum is een veilige plek om naartoe te komen.’


Op de foto: Nicole de Graauw (l) en Fazil Baboe

Thuisbehandelingen
‘We kijken ook kritisch voor welke behandelingen patiënten naar het ziekenhuis moeten komen,’ zegt Fazil. ‘Veel consulten houden we telefonisch en sommige bloedtransfusies en chemobehandelingen kunnen thuis worden gedaan. Hier was al een start mee gemaakt, maar door toedoen van corona is deze ontwikkeling versneld. Het Bravis heeft speciaal opgeleide verpleegkundigen die bij de patiënten langsgaan en we werken samen met een thuiszorgorganisatie. Vooral voor de oudere patiënten is dit heel prettig. Zij zijn vaak niet meer zo mobiel en het is soms een hele belasting om steeds naar het ziekenhuis te reizen.’ Een bezoekje van de verpleegkundige betekent ook een beetje aanspraak. Want door het coronavirus zijn veel patiënten extra voorzichtig en zijn ze veel alleen. Dan ligt eenzaamheid op de loer.

De buddy is belangrijk
Bij het Oncologie Centrum krijgt elke patiënt bovendien een lifecoach toegewezen die als eerste aanspreekpunt fungeert. ‘Dat zijn een soort buddy’s die ook de sociale kant van je behandeling in de gaten houden. Want kanker heeft zo’n impact op het leven van de patiënt en de mensen om je heen, daar kun je wel wat steun bij gebruiken,’ verduidelijkt Nicole. Tijdens Wereldkankerdag wordt er extra aandacht gevraagd voor kanker in coronatijd. Juist nu is het belangrijk dat we oog blijven houden voor de impact van kanker. En dat mensen met kanker en hun naasten de weg weten te vinden naar coronaproof zorg en ondersteuning.

Tijd voor een praatje
Niet iedereen kan thuis behandeld worden. Op de dagbehandeling van het Oncologie Centrum is het elke dag dan ook nog flink druk. ‘Toch hangt er bij ons, ondanks de vaak zware behandelingen, een positieve sfeer’, vindt Wendy Struijs. Ze is oncologieverpleegkundige en ziet dat haar patiënten echt gaan voor genezing. Patiënten met een hematologische kanker heb je in alle leeftijden, vertelt Wendy. ‘Ze ontmoeten elkaar op de dagbehandeling, wisselen ervaringen uit én foto’s van de kinderen. De radio staat aan, er worden grapjes gemaakt. Maar er is natuurlijk ook verdriet en er zijn zorgen over de behandeling. We proberen daarom altijd - hoe druk het ook is - tijd vrij te maken voor een praatje.’

Aandacht voor de kinderen
Ook voor de jonge kinderen van kankerpatiënten verandert er veel wanneer een van de ouders ziek wordt. Daarom organiseren Wendy en haar collega’s informatiedagen voor kinderen van (groot)ouders met kanker. ‘De kinderen mogen dan de afdeling bekijken en er worden activiteiten georganiseerd. Jammer genoeg staan dit soort activiteiten door corona alweer een jaar stil, maar we hopen snel weer te kunnen opstarten.’

Op de foto: Wendy Struijs

Kankeronderzoek
Om de zorg nog beter te maken, wordt er binnenkort begonnen met de opleiding van een verpleegkundig specialist voor hematologie. De verpleegkundig specialist zal onder begeleiding van de hematoloog de patiënt behandelen volgens het opgestelde behandelplan. Hierdoor kunnen de hematologen zich onder andere, meer op onderzoek richten. Want Bravis vindt het belangrijk om mee te werken aan kankeronderzoek om de behandelingen van kanker steeds verder te ontwikkelen en te verbeteren.