September is BloodCancerAwarenessMonth

September is BloodCancerAwarenessMonth. Tijdens deze maand staan we stil bij iedereen die leeft met bloedkanker. We werken elke dag hard om het leven van deze patiënten te verbeteren. Werken aan het bestrijden van bloedkanker zit immers in ons bloed!

BloodCancerAwareness  09-2023.jpg

Wist je dat gemiddeld elk uur iemand in Nederland de diagnose bloedkanker krijgt? Jaarlijks zijn dat meer dan 10.000 patiënten. Daarmee staat bloedkanker op de vijfde plaats als meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Een diagnose bloedkanker gaat gepaard met veel onzekerheid en een flinke aanpassing aan de levensstijl. Gelukkig worden de vooruitzichten bij bloedkanker iedere dag beter, dankzij de toegenomen beschikbaarheid van doelgerichte en innovatieve behandelingen.

Deze maand lichten we daarom innovaties en samenwerkingen in de zorg uit die helpen om het leven van onze patiënten te verbeteren. Innovatie en samenwerking zitten immers in ons bloed!

De zorg voor de patiënt met bloedkanker wordt multidisciplinair uitgevoerd door een team van diverse specialismen.  Wij zetten ons dagelijks in om het leven van de patiënt met bloedkanker te verbeteren. We doen dit door goed naar de patiënt te luisteren, heldere informatie te geven, aandacht te hebben voor de psychische problemen die de ziekte met zich mee kan brengen, en vooral door samen keuzes te maken en samen het proces te doorlopen.

Op de foto van links naar rechts : dr. Nicole de Graauw internist-hematoloog, Maartje van der Klooster verpleegkundig specialist hematologie, Barbara Horst research verpleegkundige, en dr. Fazil Baboe internist-hematoloog. ( afwezig op de foto: Jorine Groenenberg life coach)