Longkanker: “Het vertrouwen in het lichaam valt in een klap weg”

Bloed ophoesten, kortademigheid, pijn, gewichtsverlies en een veranderd hoestpatroon zijn klachten die veel voorkomen bij longkanker. Maar deze klachten zijn meestal niet meteen merkbaar, waardoor de ziekte regelmatig pas in een laat stadium ontdekt wordt. “Longkanker kan verschillende oorzaken hebben, maar de relatie met roken is ontzettend groot”, vertelt longarts Bart Oppedijk. “Iedere week krijgen meerdere mensen de diagnose longkanker. Bij 9 op de 10 patiënten die ik zie is er een relatie met roken”.

Bart Oppedijk - Bravia.png

“De behandeling en overlevingskans hangen sterk af van het type en het stadium longkanker”, legt Bart uit. “Gelukkig wordt longkanker soms ook ‘per ongeluk’ ontdekt. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt – voor een andere klacht – een röntgenfoto moet laten maken in het ziekenhuis. Dan zijn we er in sommige gevallen juist vroeg bij”.

Soorten longkanker en behandeling
Niet-kleincellige en kleincellige longkanker zijn de meest voorkomende longkankersoorten. “Bij ongeveer 80% van de diagnoses gaat het om niet-kleincellige longkanker. Bij deze vorm van longkanker zijn er diverse behandelingen mogelijk, mits de patiënt fit genoeg is. We kunnen de tumor bijvoorbeeld weghalen door middel van een operatie of door te bestralen. Wanneer dat niet mogelijk is, proberen we de tumor onder controle te houden met chemotherapie of immunotherapie. Bij een kleine groep mensen is er ook een gerichte behandeling mogelijk met bijvoorbeeld tabletten.”

In 15% van de gevallen gaat het om kleincellig longkanker. “Bij deze vorm van longkanker is er op het moment van diagnose vrijwel altijd al sprake van uitzaaiingen. Met de combinatie chemotherapie en bestralen is er kans op genezing. Wanneer de tumor te uitgebreid is kunnen we de tumor met chemotherapie rustig proberen te houden. De kans dat de tumor terugkomt is dan wel vrijwel 100%.”

Geen vertrouwen in lichaam
De diagnose longkanker heeft veel invloed op het leven van patiënten. “Het vertrouwen in het lichaam valt in een klap weg. Elke controle is spannend, ook als de kanker in opzet genezend is behandeld. Mensen zien iedere keer weer als een berg tegen hun afspraak op.“

Roken is grootste oorzaak longkanker
Longkanker kan verschillende oorzaken hebben, maar roken is van grote invloed. “Niet alle rokers krijgen longkanker, maar van alle mensen met longkanker hebben 9 van de 10 diagnoses wel met roken te maken. Dat is ontzettend veel.”

Stoppen met roken moeilijk na kankerdiagnose
“We kaarten stoppen met roken in principe bij iedere patiënt aan. Stoppen met roken is altijd aan te raden. Roken heeft veel invloed op je longfunctie en wondgenezing. Voor je herstel en behandeling is het dan ook handig om te stoppen. Ik weet dat het voor patiënten moeilijk is om na een kankerdiagnose te stoppen met roken. Het is een zware verslaving, maar gelukkig kunnen we verschillende trajecten en hulpmiddelen aanbieden”.