Informatie patiënten over het corona-virus

Veel patiënten met kanker maken zich extra zorgen om het Coronavirus. Hieronder proberen wij u zo goed mogelijk van de juiste informatie te voorzien.

Coronavirus.jpg

Bent u als patiënt met kanker kwetsbaar?

Hierin maken we een onderscheid tussen mensen die op dit moment onder behandeling zijn en patiënten die de behandeling hebben afgerond. Patiënten die nu een kankerbehandeling ondergaan in de vorm van chemotherapie of immunotherapie worden beschouwd als kwetsbare patiënten. Dit geldt ook voor patiënten die een stamceltransplantatie met donorcellen hebben gehad en patiënten die minder dan een jaar geleden een stamceltransplantatie hebben gehad met eigen cellen. Als u de behandeling heeft afgerond wordt u niet meer gezien als kwetsbare patiënt, tenzij uw behandelend specialist dit anders met u heeft besproken.

Een kwetsbare patiënt heeft meer kans om ziek te worden na besmetting met het virus en is naar verwachting langer ziek. In dat geval zijn de voorzorgsmaatregelen zoals gecommuniceerd door het RIVM voor u extra belangrijk.

Patiënten die bestraling ondergaan of geopereerd worden, dienen uiteraard ook voorzichtig te zijn en de voorzorgsmaatregelen te hanteren. Als u ziek wordt, kan het namelijk zijn dat de behandeling moet worden uitgesteld.

Minder ziekenhuisbezoeken

We willen de kans voor patiënten om in aanraking te komen met het Coronavirus zo klein mogelijk maken. Zo proberen we het aantal bezoeken van een patiënt aan het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Een consult zal daarom vaker telefonisch verlopen

Als er een polikliniekbezoek of behandeling gepland staat en u heeft verkoudheidsklachten, keelpijn en/of koorts, neem dan tijdig contact op met het Oncologie Centrum

Persoonlijke aanpak

Per patiënt kijken we wat voor hem of haar het beste is. Uw eigen medisch specialist of life-coach zal met u bespreken wat dit voor u betekent en samen met u besluiten wat voor u het beste is. Al onze medisch specialisten blijven steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als het nodig is passen wij meteen onze werkwijze aan.

Extra voorzorgsmaatregelen voor bezoekers en begeleiders

Voor bezoekers en begeleiders van patiënten gelden de volgende maatregelen:

  • Patiënten op de polikliniek mogen maar één begeleider meenemen
  • Begeleiders of bezoek op de dagverpleging van het Oncologie Centrum zijn nu niet toegestaan. Alleen bij de eerste behandeling mag u één begeleider meenemen.  Gelieve ook niet in de wachtruimte van het Oncologie Centrum wachten, maar de patiënt afzetten en weer ophalen.
  • Patiënten op de verpleegafdeling mogen tussen 14.00 en 20.00 uur één naaste ontvangen op de kamer. De patiënt bepaalt zelf wie zijn of haar naaste is. Daarnaast mag de patiënt tussen 18.00 en 20.00 uur in totaal 2 personen ontvangen op de kamer. Bezoekers mogen elkaar afwisselen buiten de afdeling. Bijvoorbeeld in de centrale hal, buiten het ziekenhuis of in de Bravis Plaza's (restaurants). 
  • Kom niet op bezoek of ga niet mee naar het ziekenhuis als u verkoudheidsklachten, keelpijn en/of koorts heeft.
  • We vragen iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed de handen te wassen of te desinfecteren.

Alle relevante en actuele informatie over het Coronavirus is te vinden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl