Informatie patiënten over het corona-virus

Veel patiënten met kanker maken zich extra zorgen om het Coronavirus. Hieronder proberen wij u zo goed mogelijk van de juiste informatie te voorzien.

Coronavirus.jpg

Bent u als patiënt met kanker kwetsbaar?

Hierin maken we een onderscheid tussen mensen die op dit moment onder behandeling zijn en patiënten die de behandeling hebben afgerond. Patiënten die nu een kankerbehandeling ondergaan in de vorm van chemotherapie of immunotherapie worden beschouwd als kwetsbare patiënten. Dit geldt ook voor patiënten die een stamceltransplantatie met donorcellen hebben gehad en patiënten die minder dan een jaar geleden een stamceltransplantatie hebben gehad met eigen cellen. Als u de behandeling heeft afgerond wordt u niet meer gezien als kwetsbare patiënt, tenzij uw behandelend specialist dit anders met u heeft besproken.

Een kwetsbare patiënt heeft meer kans om ziek te worden na besmetting met het virus en is naar verwachting langer ziek. In dat geval zijn de voorzorgsmaatregelen voor u extra belangrijk.

Dus:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoes en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

Patiënten die bestraling ondergaan of geopereerd worden, dienen uiteraard ook voorzichtig te zijn en de voorzorgsmaatregelen te hanteren. Als u ziek wordt, kan het namelijk zijn dat de behandeling moet worden uitgesteld.

Als u tot de hierboven beschreven groep van kwetsbare patiënten hoort, dan is het goed om de volgende extra maatregelen te nemen:

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Vermijd groepen mensen. Ook al is deze groep klein, je weet niet of iemand besmet is met het virus.
 • Vermijd onnodige bezoeken en ga zelf ook niet op bezoek.
 • Laat iemand anders de boodschappen doen.
 • Uw medicatie kunt u thuis laten bezorgen of u kunt uw medicatie door iemand anders op laten halen bij uw apotheek.
 • Ga niet met het openbaar vervoer.
 • Een mondkapje dragen door u of uw omgeving is van toegevoegde waarde om u te beschermen.
 • U mag wel naar buiten! Probeer uw conditie op peil te houden door dagelijks een wandeling te maken.

Minder ziekenhuisbezoeken

We willen de kans voor patiënten om in aanraking te komen met het Coronavirus zo klein mogelijk maken. Zo proberen we het aantal bezoeken van een patiënt aan het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Een consult zal daarom vaker telefonisch verlopen

Als er een polikliniekbezoek of behandeling gepland staat en u heeft verkoudheidsklachten, keelpijn en/of koorts, neem dan tijdig contact op met het Oncologie Centrum

Persoonlijke aanpak

Per patiënt kijken we wat voor hem of haar het beste is. Uw eigen medisch specialist of life-coach zal met u bespreken wat dit voor u betekent en samen met u besluiten wat voor u het beste is. Al onze medisch specialisten blijven steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als het nodig is passen wij meteen onze werkwijze aan.

Extra voorzorgsmaatregelen voor bezoekers en begeleiders

Voor bezoekers en begeleiders van patiënten gelden de volgende maatregelen:

 • Patiënten op de polikliniek mogen maar één begeleider meenemen
 • Begeleiders of bezoek op de dagverpleging van het Oncologie Centrum zijn nu niet toegestaan. Alleen bij de eerste behandeling mag u één begeleider meenemen.  Gelieve ook niet in de wachtruimte van het Oncologie Centrum wachten, maar de patiënt afzetten en weer ophalen.
 • Patiënten op de verpleegafdeling mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. Bezoekers mogen elkaar gedurende de dag niet afwisselen. Overleg daarom met uw naasten wie op een bepaalde dag op bezoek komt.
 • Kom niet op bezoek of ga niet mee naar het ziekenhuis als u verkoudheidsklachten, keelpijn en/of koorts heeft.
 • We vragen iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed de handen te wassen of te desinfecteren.

COVID-19 vaccinatie bij oncologie patiënten

Wanneer u in aanmerking komt voor vaccinatie weten we nog niet en dit wordt landelijk bepaald. Hier worden patiënten via de overheid over geïnformeerd. Tav de vaccinatie geldt voor oncologische en hematologische patiënten het volgende advies:

 • Afstand houden en mondneusmaskers dragen blijft belangrijk, ook als u gevaccineerd bent
 • Het coronavaccin is even veilig voor patiënten met oncologische of hematologische aandoeningen als voor anderen
 • In principe komt iedereen in aanmerking voor vaccinatie

Alleen in specifieke gevallen waarin door tijdelijke onderdrukking van de afweer de effectiviteit van het vaccin lager kan zijn, wordt er soms voor gekozen vaccinatie uit te stellen. Indien dit bij u het geval is zal de specialist dit met u bespreken.

Alle relevante en actuele informatie over het Coronavirus is te vinden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl