Hoe fitter, hoe beter!

Zelf invloed uit kunnen oefenen op je operatie; heel binnenkort is het mogelijk in het Bravis ziekenhuis. Daar start vanaf 1 januari 2019 een proef waarbij patiënten een actieve rol krijgen bij het verbeteren van hun conditie vóór de operatie. Want hoe fitter je bent, hoe succesvoller de operatie kan zijn. Én hoe sneller je daarna weer op de been bent. Physician assistant Joyce Heeren vertelt hoe verschillende disciplines samenwerken om de patiënt te helpen extra operatiefit te worden.

Bij de foto: Physician assistant Joyce Heeren en oncologisch chirurg Hans Fabry zijn trots op het nieuwe prehabilitatie-traject

 

Hans Fabry en Joyce Heeren 2018 (1 van 1).jpg

Meer weten: kijk op //www.bravisoncologiecentrum.nl/files/upload/38/artikel-prehabilitatietraject-dec-2018.pdf