“Door de komst van het bevolkingsonderzoek is er veel veranderd”

In 2021 kregen bijna 13.000 mensen in Nederland de diagnose darmkanker.  “Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland, maar door de komst van het bevolkingsonderzoek is er gelukkig veel veranderd”, vertelt chirurg Hans Fabry. “Doordat Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar oud tegenwoordig één keer in de twee jaar uitgenodigd worden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker, kunnen we darmkanker vaker in een zeer vroeg stadium ondervangen of het zelfs helemaal voorkomen, door bijvoorbeeld een poliep te verwijderen.

Dr. Fabry 2022.jpg

Cellen in ons lichaam verversen en vernieuwen zich steeds. Zo ook in de darmwand. Als deze celdeling ontspoort raakt en ook het controlesysteem op deze celdeling in de war raakt, gaat er iets mis in de cel. De cel gaat ongecontroleerd delen en zo kunnen er bijvoorbeeld poliepen ontstaan en later ook darmkanker. Hans Fabry is onder andere gespecialiseerd in maagdarmchirurgie en oncologische chirurgie. Hij behandelt veel patiënten met darmkanker. “Deze patiënten melden zich vaak bij de huisarts met bloedverlies (bloedarmoede), een veranderd patroon in de ontlasting, rectaal bloedverlies en gewichtsverlies. Soms zien we patiënten met een darmafsluiting (een ileus), maar dat is dan wel een acute situatie”.

Behandelmogelijkheden
Er zijn tegenwoordig diverse mogelijkheden op het gebied van het behandelen van darmkanker; “Dertig jaar geleden opereerde men altijd radicaal met verwijderen van het volledige orgaan en werd er één soort chemo gegeven. Tegenwoordig is het aanbod van behandelingen heel breed en vooral individueel bepaald, het is echt maatwerk geworden. Bijvoorbeeld door middel van een kijkonderzoek van de dikke darm (een coloscopie) waarbij gelijk de poliep verwijderd kan worden. Chirurgisch wordt er vaak robot geassisteerd of laparoscopisch geopereerd. Het zieke stuk darm wordt dan verwijderd”, aldus Hans.

Gezonde leefstijl erg belangrijk
Hans benadrukt dat een gezonde leefstijl erg belangrijk is als preventie van darmkanker. Niet roken, alcohol inname beperken, rood vlees beperken en een gevarieerd dieet aanhouden. Luister ook vooral naar je eigen lichaam en ga met klachten altijd naar de huisarts.

De toekomst en ontwikkelingen
Hans ziet veel potentie voor de toekomst; “Er wordt al veel orgaansparend geopereerd bij endeldarmkanker en orgaan besparend opereren wordt ook steeds verder uitgebreid. Verder worden de operatietechnieken steeds weer verbeterd. In de toekomst kan een operatie bij bepaalde patiënten mogelijk achterwege gelaten worden. Hierbij staat de kwaliteit van leven van de patiënt altijd centraal.

Goede samenwerking
Er wordt Multidisciplinair samengewerkt met diverse ziekenhuizen. Bepaalde operaties worden soms ook in andere ziekenhuizen gedaan, zoals bij lever uitzaaiingen.