Folder toediening medicatie via Allerzorg

Toediening medicatie in de thuissituatie door AllerzorgLogo allerzorg.jpg
 

De medisch specialist heeft met u besproken een behandeling te starten, wellicht is toen al ter sprake gekomen dat deze behandeling thuis kan worden toegediend.  Naar aanleiding van het gesprek met uw arts of verpleegkundige, ontvangt u deze patiënteninformatie.

Een Oncologieverpleegkundige van Allerzorg-Care for cancer verzorgt de toediening in de thuissituatie. U wordt hiervoor aangemeld. De toediening gebeurt in nauwe samenwerking met uw arts en de oncologieverpleegkundige. De oncologie verpleegkundige heeft toegang tot uw medisch dossier. Zij zal alles hierin noteren. Hierdoor blijft uw arts goed op de hoogte.

Allerzorg-Care for Cancer

Allerzorg-Care for Cancer is onder andere gespecialiseerd op het gebied van ziekenhuis verplaatste (en specialistische) zorg; dit betekent dat zij heel veel ervaring hebben in het geven van medisch specialistische zorg en infuustherapieën.

De Oncologieverpleegkundigen van Allerzorg-Care for Cancer zijn specifiek ervaren in het geven van chemotherapie en/of immunotherapie en zijn speciaal getraind in het geven van gepaste begeleiding en ondersteuning in thuissituaties. Sommige oncologieverpleegkundigen van het Oncologie Centrum werken bij het Bravis Ziekenhuis en bij Allerzorg.

De Oncologieverpleegkundigen werken volgens een protocol dat is afgestemd en goedgekeurd door de medische staf van het ziekenhuis.

Werkwijze

De eerste chemokuur wordt altijd in het ziekenhuis gegeven, voor andere medicatie is dit niet noodzakelijk. Indien dit goed is gegaan, zal de verpleegkundige met u bespreken dat de toediening volgende keer thuis kan plaats vinden.

De oncologieverpleegkundige zorgt dat de medicatie en de benodigde materialen bij u thuis komen. Dit wordt met de apotheek van het Bravis Ziekenhuis geregeld.

Aan het begin van het bezoek van de oncologieverpleegkundige zal de verpleegkundige met u een aantal vragen doornemen met betrekking tot eventuele bijwerkingen die u zou kunnen ervaren van de behandeling. Mochten hier bijzonderheden naar voren komen dan zal de verpleegkundige dit met u bespreken en indien nodig ook contact opnemen met uw behandelend arts. De verpleegkundige zal ook alle bevindingen in uw medische dossier noteren. Als er geen bijzonderheden zijn wordt de behandeling toegediend. U hoeft hiervoor geen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen. Wel moet de verpleegkundige de gelegenheid hebben haar handen te wassen en de ruimte hebben om de toediening voor te bereiden.

Allerzorg-Care for Cancer plant voldoende tijd met u in om alle voorbereidingen te treffen, de injectie te geven en alle gebruikte materialen en afval weer op te ruimen.

Terugkoppeling

De verpleegkundige schrijft van ieder bezoek een verslag dat voor uw behandelaar beschikbaar is. Uw arts blijft dus op de hoogte van uw situatie. De verslagen worden ook opgenomen in uw medisch dossier in het Bravis ziekenhuis.

Klachten en bijwerkingen 

Voor meer informatie over de behandeling verwijzen we u naar de behandelwijzer.

Indien er na de toediening klachten en/of bijwerkingen optreden kunt u contact opnemen met uw life coach (tel 088-7068382) of behandelend arts . Als u vragen heeft omtrent de planning van de thuistoediening neemt u contact op met het secretariaat van de dagverpleging (088-7066825) of de planner van Allerzorg (088-5721630).