Samenwerking met EMBRAZE

Ziekenhuizen in Zuid-West Nederland hebben de handen ineengeslagen onder de naam EMBRAZE. Samen willen zij de kwaliteit van zorg voor de patiënt met kanker continu verbeteren en de kans op genezing vergroten.
 Een groot team van experts maakt zich hard voor de best mogelijke zorg op het juiste moment en zo dicht mogelijk bij de patiënt of in de regio. 

Door de samenwerking tussen de specialisten, verpleegkundigen, radiotherapeutisch laboranten van de EMBRAZE centra blijft het mogelijk om de beste zorg zo dichtbij mogelijk of in de regio te realiseren. Samen maken zij afspraken over behandelingen, deelname aan onderzoeken en delen nieuwe kennis. Zij maken zich sterk voor het blijvend verbeteren van de kankerzorg. Dit vormt de rode draad van de samenwerking.

Een voorbeeld van samenwerking is het regionale multidisciplinair overleg. Een team van topspecialisten voert wekelijks patiënt besprekingen en bepalen de beste behandeling. Indien de operatie in een ander EMBRAZE centrum plaatsvindt worden er goede afspraken gemaakt over hoe snel de operatie plaatsvindt en wanneer de vervolgbehandeling weer door het eigen ziekenhuis wordt opgepakt.

Meer informatie vindt u op de website van EMBRAZE of in de folder hiernaast.