Chemotherapie met Folfusor

Sommige chemotherapiebehandelingen kunnen we toedienen met behulp van een Folfusor®, ook wel elastomeerpomp genaamd. De Folfusor® dient de chemo geleidelijk en in de juiste snelheid toe. Afhankelijk van uw behandeling blijft de Folfusor® gedurende een of meerdere dagen aangesloten. In deze folder informeren wij u over het verloop van de behandeling met een Folfusor®, zaken waarop u thuis moet letten bij behandeling via een Folfusor® en wat u kunt doen bij problemen.

 Voorbereiding op de behandeling

 • Uw life coach heeft u geïnformeerd over de behandeling die u krijgt. Deze informatie kunt u ook terug lezen in de behandelwijzer of op de zorgwijzer app.
 • De Folfusor® wordt aangesloten op een centrale lijn. Dit kan een PICC of een PAC zijn. De life coach zal u hierover informeren en deze lijn zal voor de behandeling worden geplaatst.
 • U krijgt van de life coach een recept mee voor de verzorging en het doorspuiten van uw centrale lijn. Het is de bedoeling dat uw deze hulpmiddelen in huis heeft op het moment dat de lijn is ingebracht (PICC) of de behandeling start (PAC) .

Dag van de behandeling

 • U komt op de afdeling dagbehandeling voor uw behandeling. Voordat de Folfusor® wordt aangesloten krijgt u, afhankelijk van uw behandeling, eerst nog andere chemotherapie.
 • De oncologieverpleegkundige van de dagbehandeling zal de Folfusor® bij u aankoppelen.
 • De oncologieverpleegkundige:
 • Sluit de Folfusor® met daarin het langlopende 5- fluorouracil (5-FU), aan op u PAC of PICC.
 • Plakt de snelheidsregelaar van de Folfusor® vast op uw huid door middel van een doorzichtige pleister.
 • Geeft aan wanneer de Folfusor® ongeveer leeg moet zijn.
 • Daarna gaat u naar huis en wordt de behandeling thuis afgemaakt.

Waar moet u op letten thuis

 • In de Folfusor® bevindt zich een ballon met daarin uw chemotherapie. Bij het aansluiten is de ballon volledig gevuld met vloeistof. Vanaf het moment van aansluiten loopt deze ballon langzaam leeg. Op de Folfusor® staan indicatorlijnen hieraan kunt u zien of de ballon leegloopt.
 • Om de inloop te controleren kunt u er ook voor kiezen de Folfusor® te wegen op de keukenweegschaal als u thuiskomt en na een aantal uur weer te wegen. Zo kunt u controleren of hij leeg loopt.
 • Loopt hij niet leeg, controleer dan eerst of het witte klipje wat op de lijn zit open staat.
 • De Folfusor® is een kleine, draagbare flacon, waardoor u uw dagelijkse activiteiten grotendeels kunt blijven uitvoeren.
 • Voorkom dat de Folfusor® op de grond valt en draag de Folfusor® in het buideltasje. Deze krijgt u van de oncologieverpleegkundige van de dagbehandeling. Deze buideltas kunt u dragen om uw nek of aan uw broekriem.
 • Let erop dat de infuuslijn mooi recht is en dat er geen knikken in de infuuslijn zitten. Zorg er ook voor dat u niet met uw infuuslijn ergens achter blijft haken. Te grote trekkracht op de infuuslijn kan er voor zorgen dat de infuuslijn beschadigd.
 • Zorg ervoor dat de Folfusor® en de PAC of PICC ongeveer op dezelfde hoogte zijn, zodat de vloeistof in de Folfusor® continue op dezelfde snelheid inloopt.
 • Let de Folfusor® ‘s nachts naast u in bed of eventueel onder het hoofdkussen en bij voorkeur niet op een nachtkastje of op de grond.
 • Uw lichaamstemperatuur regelt de inloopsnelheid van de Folfusor®.
 • Let er goed op dat de snelheidsregelaar op u huid bevestigd is en als hij loslaat u de thuiszorg hierover belt.
 • Vermijd te grote temperatuurverschillen, zoals temperaturen boven de 38 graden (volle zon) en vrieskou. Draag de Folfusor® in de winter bij voorkeur dicht tegen uw lichaam.
 • Zorg ervoor dat de Folusor® zo min mogelijk in contact komt met water. 
 • Zorg ervoor dat het verband dat de infuuslijn fixeert droog blijft. Controleer regelmatig of de pleisters nog goed vastzitten.
 • Heeft u een PAC, wees dan voorzichtig met heftige bewegingen van het bovenlichaam: de PAC-naald kan eruit schieten. Mocht dit gebeuren neem dan zo snel mogelijk contact op met de thuiszorg.
 • Zodra de Folfusor® leeg is, moet hij afgekoppeld worden door de verpleegkundige van de thuiszorg. Het mag 1 a 2 uur duren voordat hij afgekoppeld wordt. Bij thuiskomst belt u de thuiszorg hoe laat de Folfusor® afgekoppeld moet worden
 • De Folfusor® mag niet bij het gewone afval weggegooid worden, u krijgt een zakje mee uit het ziekenhuis waar de Folfosor® ingedaan kan worden. Deze neemt u mee tijdens het volgende bezoek aan de dagbehandeling.

Wat te doen bij problemen

 Wat doet u wanneer u thuis een probleem ervaart tijdens de behandeling?

De Folfusor® loopt niet op de gewenste snelheid / lijkt even vol te blijven

 • Het kan zijn dat er een knik in de infuuslijn zit, dit kan er voor zorgen dat de medicatie niet uit de ballon kan lopen. Controleer daarom of er een kink in de infuuslijn zit.
 • Het kan zijn dat het witte clipje op de infuuslijn dicht zit. Controleer dit en zet indien nodig open.
 • Als dit niet het geval is en u heeft het idee dat de Folfusor® nog niet leegloopt neem dan contact op met de thuiszorg

 

Er lijkt vloeistof te lekken.
Wanneer de vloeistof uit de Folfusor® in contact komt met de huid, kan dit een branderig gevoel of jeuk veroorzaken. Is het verband op de insteekopening vochtig of ziet u natte vlekken op uw kleding of huid, ga dan na waar het systeem lekt:

 • Bij de PAC-naald of bij het insteekpunt van de PICC:
 • Neem contact op met de thuiszorg.
 • Plaats een PAC-naald of een infuuslijn van een PICC- katheter nooit zelf terug.
 • Lek bij de verbinding tussen de infuuslijn van uw katheter en de infuuslijn van de Folfusor®:

Neem contact op met de thuiszorg.

 

Vloeistoflekkage aan de infuuslijn (de infuuslijn lijkt stuk of is doorgeknipt):

 • Neem onmiddellijk contact op met de thuiszorg.
 • Ontsmet uw handen of was ze grondig.
 • Trek handschoenen aan.
 • Sluit de klem op de katheter bij een PAC. Berg de Folfusor® op in een goed afgesloten plastic zak.
 •  Trek de handschoenen uit.
 •  Neem de Folfusor® mee naar het ziekenhuis.

 

De Folfusor® is stuk

 • Neem onmiddellijk contact op met de thuiszorg.
 • Ontsmet uw handen of was ze grondig.
 • Trek handschoenen aan.
 • Sluit de klem op de katheter bij de PAC of koppel de infuuslijn af van de PICC
 • Berg de Folfusor® op in een goed afgesloten plastic zak.
 • Trek de handschoenen uit.
 • Neem de Folfusor® mee naar het ziekenhuis.

 

Let op!

 • Was de huid grondig als de infuusvloeistof in contact komt met uw huid.
 • Ruim gemorste medicatie altijd op met handschoenen en papieren doekjes en gooi deze direct weg.
 •  Als uw kleding in contact komt met de infuusvloeistof, was die dan apart.


Heeft u nog vragen of bent u verhinderd?

 • Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze aan uw arts of life coach of neem contact op met Dagbehandeling Oncologie.
 • Bent u verhinderd? Neemt u dan contact op met Dagbehandeling Oncologie.


Telefoonnummers

Life coach                     088-7068382
Oncologiecentrum        088-7066820
Dagbeh Oncologie       088-7066825
Tante Louise                08000109/ 0623960320
TWB                             0885602125
VEAT                            0610315583