Privacy statement

Het Bravis ziekenhuis vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de  grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt het Bravis ziekenhuis dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Hieronder volgt een uitleg welke gegevens het Bravis ziekenhuis gebruikt en wat het Bravis ziekenhuis doet om uw privacy te beschermen. Geadviseerd wordt voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van onder andere het stellen van vragen of maken van opmerkingen via onze website, het plaatsen van een sollicitatie of het invullen van het formulier is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Het Bravis ziekenhuis verwerkt deze gegevens teneinde:

de diensten via de website aangeboden ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;

om de internetsite te kunnen optimaliseren;

om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

 

Bezoekersstatistieken

Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.


Cookies

Sommige delen van de website kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

    

Beveiliging

Het Bravis ziekenhuis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens het Bravis ziekenhuis toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

E-mail is een snelle manier om berichten te versturen. De inhoud is soms wel vertrouwelijk. De afzender wil dan liever niet dat iemand anders dan de ontvanger de inhoud leest. Het Bravis ziekenhuis verstuurt alle uitgaande e-mails vanaf midden 2016 via KPN Secure Mail. Door het ziekenhuis verstuurde e-mails zijn hiermee beveiligd.

Sommige mailservers ondersteunen nog niet het beveiligingsprotocol (TLS) dat door KPN Secure Mail wordt gebruikt. In dat geval kunt u het bericht alleen lezen via een beveiligde omgeving op het internet. U ontvangt eerst via e-mail een melding en wordt vervolgens naar de veilige webomgeving geleid. Controleer of de adresregel bovenaan in uw scherm begint met https://securemail.ezorg.nl. Klopt dit, dan kunt u veilig inloggen, het bericht lezen en desgewenst beantwoorden.

Het project ‘beveiligde e-mails’ wordt in fasen uitgevoerd. Het Bravis ziekenhuis doet dat tegelijk met andere West-Brabantse zorgaanbieders. Met het beveiligd versturen van e-mails wordt door deze zorgaanbieders voldaan aan wettelijke regelgeving.

    

Wijzigingen

Het Bravis ziekenhuis heeft recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement.    
 

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.