Intensiteit van lichamelijke activiteit

Met behulp van de “Borgschaal voor ervaren inspanning” kunt u bepalen hoe intensief u beweegt. Zoek het getal op de schaal dat het best weergeeft hoe u zich voelt tijdens de lichamelijke activiteit

Als u het gevoel hebt dat de lichamelijke activiteit een beetje zwaar is, dan beweegt u op de waarde 13. Zucht of steunt u tijdens de lichamelijke activiteit dan beweegt u op een waarde van 17.

BORGSCHAAL VOOR ERVAREN INSPANNING
Score voor de ervaren inspanning Beschrijving
6,7,8 Heel erg licht
9,10 Erg licht
11,12 Tamelijk licht
13,14 Een beetje zwaar
15,16 Zwaar
17,18 Erg Zwaar
19,20 Heel erg zwaar


Als u met de training begint is 12-13 een goede waarde. Probeer dit langzaam te verhogen tot 14. Een hoger niveau is over het algemeen niet nodig.