Oncologie Centrum: 8,6 in patiënttevredenheidsonderzoek

Een extern bureau heeft in opdracht van het Bravis ziekenhuis een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd onder patiënten die tussen 1 januari en 28 februari 2018 in het Bravis ziekenhuis opgenomen zijn geweest danwel een bezoek hebben gebracht aan de polikliniek. In totaal hebben 21 poliklinieken en 14 klinieken deelgenomen.

Patiënten waarderen het Bravis ziekenhuis gemiddeld met een 8,1. De polikliniek van het Oncologie Centrum wordt gewaardeerd met een 8.6.

De vragenlijst, de zogeheten PREM Ziekenhuizen, is een landelijke vragenlijst, die in 2016 in opdracht van zorgverzekeraars en in samenspraak met zorgaanbieders en patiëntenorganisaties is ontwikkeld (PREM staat voor Patient Reported Experience Measures). Dit is de tweede keer dat het Bravis ziekenhuis de PREM centraal heeft uitgevraagd.

Als sterke punten werden genoemd:

  • informatievoorziening vooraf, o.a. over de voor- en nadelen van de behandeling
  • informatie over bijwerkingen van de behandeling
  • luisteren door de zorgverlener
  • deskundigheid van de zorgverlener
  • samen de zorg bepalen
  • meenemen van de wensen van de patiënt in de behandeling
  • samenwerking
  • op elkaar aansluiten van behandelingen
  • aandacht voor de veiligheid
  • schoon werken

Als aandachtspunt werd genoemd: het omgaan met klachten en suggesties van patiënten.